skip to Main Content

ARVOKETJU

Pk-yritykset toimivat verkostotaloudessa – niiden liiketoiminta syntyy tyypillisesti osana laajempaa alihankintaketjua. Myös ympäristövaikutuksia arvioidaan yhä useammin koko arvoketjun leveydeltä. Asiakkaat asettavatkin kunnianhimoisia vaatimuksia omille alihankkijoilleen saavuttaakseen omat päästövähennystavoitteensa.

Päästöjä syntyy esimerkiksi yrityksen ostamien raaka-aineiden tuotannosta, varastoinnista ja kuljetuksista ja yrityksen tuotteiden kuljetuksista asiakkaille. Myös henkilökunnan liikematkustaminen aiheuttaa päästöjä jossakin muualla kuin yrityksen omien toimintojen yhteydessä.

Riippuu yrityksen toimialasta ja bisnesmallista, painottuvatko päästöt omaan energiankäyttöön vai yrityksen kumppaneiden päästöihin arvoketjussa. Usein muun arvoketjun osuus on pieni yrityksen omiin päästöihin verrattuna. Esimerkiksi kaupan alalla myytävien tuotteiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt voivat kuitenkin olla merkittävä päästölähde. Polttoaineiden tuottajilla ja jakelijoilla sekä autonvalmistajilla merkittävin päästövaikutus syntyy vasta myöhemmin tuotteen käytön yhteydessä.

Keinot, kuinka yritys voi vaikuttaa arvoketjun muiden toimijoiden tuottamiin ilmastovaikutuksiin:

  • Suositaan vähäpäästöisiä tuotteita ja raaka-aineita huomioimalla esimerkiksi energiamerkinnät ja ympäristömerkit.
  • Edellytetään alihankkijoilta ympäristösertifikaatteja, päästökriteerejä tai muita ominaisuuksia, joilla ne joutuvat osoittamaan ilmastovastuullisuuttaan. Otetaan ilmastonäkökulma huomioon niin tarjouspyynnöissä, hankintapäätöksissä kuin laajemminkin hankintapolitiikassa.

Esimerkiksi Heinon Tukku seuraa kuljetusten hiilijalanjälkeä ja on pohtinut siirtymistä kaasukäyttöisten autojen käyttöön. Ranskalainen keksinvalmistaja Les P’tits amoureux on vähentänyt arvoketjunsa päästöjä yhteistyössä tavarantoimittajiensa kanssa siirtymällä yhteiskäyttörekkojen käyttöön.

Monille tavarantoimittajille ja palveluntarjoajille asiakkaiden asettamat ympäristövaatimukset ovat arkipäivää. Erityisesti suuret yritykset asettavat toimittajilleen – myös pk-yrityksille – energiatehokkuus- ja ympäristövaatimuksia. Esimerkiksi RP Gropissa asiakkaiden vaatimukset nähdään myös positiivisena mahdollisuutena kehittää omaa toimintaa eteenpäin.

Clonet_logo
Back To Top