skip to Main Content

ARVOT JA STRATEGIA

Suositeltavinta on ottaa kantaa ilmastokysymyksiin osana yrityksen liiketoimintastrategiaa. Näin ilmastobisnes ei jää irralliseksi sivupolukseen, vaan se kytkeytyy – suorasti tai löyhemmin – yrityksen ydinliiketoimintaan. Samalla varmistetaan, että kehittäminen etenee osana normaaleja prosesseja ja linkittyy olemassa oleviin toimintoihin.

Yrityksen omistajat ja johto ovat avainasemassa paitsi johtamassa muutosta myös takaamassa sille resursseja. Tämä taustatuki voi olla ratkaisevaa esimerkiksi sille, saako yrityksen asiantuntija riittävää kannustusta ilmastotoimille tai kyetäänkö ilmastohankkeeseen värväämään ulkopuolista asiantuntemusta vaikkapa konsultin tai oppilaitosyhteisyön muodossa.

EK:n toteuttaman kyselyn mukaan suomalaiset pk-yritykset ottavat varsin ilmastotietoisia. Reilu 30 % yrityksistä on huomioinut ilmastonmuutoksen vahvasti arvoissaan ja strategioissaan.

Edelläkävijäyrityksissä polku kohti ilmastobisnestä on usein lähtenyt omistajien ja johdon arvomaailmasta ja uskosta vastuullisen liiketoiminnan mielekkyyteen. Pk-yritykset näkevätkin EK:n kyselytutkimuksen mukaan johdon asenteisiin ja yrityskulttuuriin vaikuttamisen yhdeksi keskeisimmäksi tavaksi edistää ilmastobisnestä.

Katso, miten esimerkiksi Nivos Energia, Finn Spring ja Rukakeskus ovat nostaneet ilmastonäkökohdat yrityksen strategian keskiöön.

Clonet_logo
Back To Top