skip to Main Content

ASETA TAVOITTEET

Ilmastotavoitteiden asettaminen edellyttää täsmällistä tietoa siitä, mistä yritystoiminnan tai tuotannon osa-alueista ilmastovaikutukset syntyvät.

Energiantuotannossa ja kuljetusalan yrityksissä suurimmat päästöt syntyvät tyypillisesti fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Kaupan alan yrityksillä puolestaan oman toiminnan suorat päästöt ovat usein pienet verrattuna kuljetusketjun päästöihin. Hyödynnä ilmaista päästölaskuria, jos haluat suuntaa-antavaa osvittaa oman yrityksesi päästölähteistä!

Esimerkkejä ilmastobisnekselle asetettavista tavoitteista:

 • Haluamme vastata asiakkaidemme ympäristövaatimuksiin ja erottua markkinoilla
 • Haluamme olla selvillä oman toimintamme päästöistä
 • Haluamme pärjätä paremmin kilpailutuksissa tai julkisissa hankinnoissa
 • Haluamme alentaa energiakustannuksia
 • Haluamme löytää keinoja vastata kiristyvän lainsäädännön vaatimuksiin
 • Haluamme vähentää asiakkaidemme ilmastokuormitusta
 • Haluamme osoittaa tuotteidemme kestävyyden
 • Haluamme kehittää uuden innovaation tai uudistaa nykyisiä tuotteita
 • Haluamme houkutella osaavia työntekijöitä
 • Haluamme rakentaa yrityksellemme ympäristöystävällistä brändiä
 • Haluamme laatia yhteenvedon ympäristöasioista hakiessamme yritykselle rahoitusta tai suunnitellessamme yrityksen myyntiä

Katso, miten muut pk-yritykset ovat kehittäneet ilmastobisnestä näistä lähtökohdista.

Kun tavoitteet on asetettu, on aika siirtyä konkreettisiin toimenpiteisiin:

Clonet_logo
Back To Top