skip to Main Content

BIOLAN: HUOMIO YMPÄRISTÖTUOTTEIDEN POSITIIVISEEN HIILIKÄDENJÄLKEEN

Multatuotteista ja lannoitteista tunnetun Biolanin ympäristötuotteilla on vahva brändi, mutta yhtiö tähtää vieläkin korkeammalle osallistumalla VTT:n tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään työkalua hiilikädenjäljen laskentaan.

Vastuullisuus on Biolan Oy:ssä vahva arvo ja asettaa selkeät rajat myös uuden liiketoiminnan kehittämiselle. Kaikella toiminnalla pyritään vähentämään asiakkaan ympäristökuormaa, toteaa tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell. Kiertotalous on oikeastaan ollut Biolanin juttu jo kauan ennen kuin siitä edes alettiin puhua.

Biolanissa laskettiin multatuotteiden ja lannoitteiden hiilijalanjäljet jo vuosikymmenen alussa. Tietojen keruu aloitettiin tuolloin käytännössä nollasta, mutta harjoitus kannatti. Hiilijalanjälkilaskelma osoitti selvästi, mistä arvoketjun vaiheesta päästöjä syntyy eniten. Tämän tiedon perusteella lähdetiin vähentämään päästöjä, ja esimerkiksi Kiinasta tuotuja materiaaleja korvattiin lähempää löytyneillä vastaavilla materiaaleilla.

Suurin osa Biolanin päästöistä syntyy tuotteiden valmistuksen yhteydessä. Ympäristötuotteiden valmistukseen käytetyn energian päästöjä on saatu alennettua satsaamalla omaan tuulivoimalaan ja aurinkopaneeleihin.

Biolan on innostunut hiilikädenjälki-käsitteestä, jolla tarkoitetaan tuotteen aikaansaamia positiivisia ilmastovaikutuksia. Se onkin liittynyt mukaan VTT:n koordinoimaan kaksivuotiseen projektiin, jossa kehitetään työkalua positiivisten ilmastovaikutusten arviointiin ja niiden kommunikointiin.

Laatupäällikkö Tanja Hyttinen kertoo oppineensa projektin aikana paljon: jokaisella yrityksellä on oma case, jonka avulla pyritään löytämään yhtenäistä laskentatapaa ilmastohyötyjen laskentaan. Biolanin tapauksessa mietitään, mitä biojätteelle tapahtuisi, jos sitä ei kompostoitaisi. Positiivisia ilmastovaikutuksia tulee esimerkiksi vältetyistä jätekuljetuksista. Koko hiilikädenjäljen idea on tehdä positiiviset ilmastovaikutukset näkyväksi myös asiakkaalle!

kompostori_kottarit_pien

Biolanin kompostori tuottaa yli 30 vuoden käyttöaikanaan ympäristöhyötyjä asiakkaalle.

BIOLAN OY PÄHKINÄNKUORESSA

Perustiedot:

  • Valmistaa kompostoreja, käymälöitä, järjestelmiä aurinkoenergian hyödyntämiseen ja veden puhdistamiseen
  • Perustettu vuonna 1974
  • Toimii Eurassa
  • Liikevaihto 30 Meur ja henkilöstö 150 globaalisti

Kytkös ilmastobisnekseen:

  • Yrityksen valmistamat kompostorit ja jätevedenpuhdistuslaitteistot auttavat asiakkaita käsittelemään jätejakeita ympäristöystävällisesti
  • Yritys haluaa olla selvillä tuotteidensa ilmastovaikutuksista sekä viestiä asiakkaille tuotteiden ilmastohyödyistä

Vinkit ilmastobisneksen kehittämiseen:

  • Kun tietää, missä tuotteen elinkaaren vaiheessa päästöt syntyvät, on ilmastotoimet helppo kohdistaa kaikkein vaikuttavimpiin kohteisiin
  • Ilmastotoimien liiketoimintahyödyt saadaan maksimoitua, kun niiden asiakasedut kyetään kommunikoimaan
Clonet_logo
Back To Top