skip to Main Content

CHEMIGATE: YMPÄRISTÖOSAAMISELLA VAUHTIA KEMIANTEOLLISUUDEN VIENTIIN

Uudella tuotantoteknologialla Chemigaten päästöt ovat pienentyneet murto-osaan. Sen myötä myös tuotantokustannukset alenevat ja kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla paranee.

Lapualla toimivan Chemigaten toimitusjohtaja Seppo Lamminmäki ja tutkimus- ja kehityspäällikkö Aki Laine iskevät pöytään vakuuttavia saavutuksia: sähköä on onnistuttu säästämään 60 %, lämpöä 80 % ja vedenkulutus on vähentynyt peräti 95 %. Vuonna 2011 käyttöönotetun tärkkelyksen kuivamodifiointiteknologian ansiosta myös prosessin saantoa on onnistuttu kasvattamaan ja kaatopaikkajätettä sekä jäteveden määrää vähentämään merkittävästi. 11 miljoonan euron investointi oli pk-yritykselle valtava askel.

Chemigate tuottaa tärkkelyssideaineita pääasiassa paperi- ja kartonkiteollisuudelle, jossa niitä käytetään esimerkiksi sitomaan painolaatua parantavaa pigmenttiä paperin pintaan ja antamaan paperi- ja kartonkituotteille lujuutta. Paperin kysynnän laskun vuoksi yhtiö hakee tuotteilleen uusia käyttökohteita muun muassa rakennustarviketeollisuudesta, liimateollisuudesta sekä vedenkäsittelystä. Myös esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuudesta ja biohajoavien pussien tuotannosta löytyy kiinnostavia mahdollisuuksia.

Pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa myös kansainvälisillä markkinoilla Chemigate on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen. Tuotekehityksellä tähdätään vihreisiin innovaatioihin, ja erityistä huomiota kiinnitetään raaka-aineiden uusiutuvuuteen, tuotteiden ekologisuuteen ja pieneen hiilijalanjälkeen sekä tuotteiden turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Teollisuusasiakkaille hinta on edelleen tärkein valintakriteeri, mutta mitä lähemmäksi kuluttajaa tullaan, sitä suurempi painoarvo on myös tuotteen ekologisuudella.

Tutkimusyhteistyöllä on ollut Aki Laineen mukaan ratkaiseva merkitys, kun Chemigate on lähtenyt alentamaan tuotantokustannuksia ja minimoimaan ympäristökuormitustaan. Omaa tuotantoprosessia on kehitetty yhdessä VTT:n ja oppilaitosten kanssa. Myös investoinnille myönnetty energiatuki helpotti myönteisen investointipäätöksen tekemistä ja vauhditti uuden teknologian käyttöönottoa.

pixabay_ohra

Pitkäjänteinen panostaminen tuotekehitykseen on auttanut Chemigatea alentamaan energiakustannuksia.

CHEMIGATE OY PÄHKINÄNKUORESSA

Perustiedot:

  • Tarjoaa tärkkelyssideaineita pääasiassa paperi- ja kartonkiteollisuudelle
  • Perustettu vuonna 1979 ja toiminut nimellä Chemigate vuodesta 2010
  • Toimii Lapualla, Kouvolassa ja Mynämäellä
  • Liikevaihto 61,6 Meur ja henkilöstö 68

Kytkös ilmastobisnekseen:

  • Investoinut tuotannon energiatehokkuuteen
  • Tuotekehityksessä panostetaan uusiutuviin raaka-aineisiin ja pieneen hiilijalanjälkeen

Vinkit ilmastobisneksen kehittämiseen:

  • Tutkimusyhteistyön avulla on onnistuttu minimoimaan tuotantokustannuksia ja pienentämään ympäristökuormitusta
  • Energiatuki auttoi investoimaan uuteen energia-tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen tuotantoteknologiaan
Clonet_logo
Back To Top