skip to Main Content

ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokkuuden parantaminen on keino vähentää rinnakkain sekä päästöjä että kustannuksia ja usein se säästää myös rahaa.

Energiatehokkuutta voi edistää esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Liity energiatehokkuussopimukseen
 • Selvitä energiansäästömahdollisuutesi energiakatselmuksen avulla
 • Toteuta energiatehokkuusinvestointi
 • Etene pienin käytännön askelin

Energiatehokkuus kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jolloin mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen ovat kaikkein suurimmat. Tämän on oivaltanut myös brittiläinen arkkitehtuuri- ja sisustussuunnitteluyritys Sheppard Robson, jolle rakennusten energiatehokkuus ja pieni  hiilijalanjälki ovat suunnittelun lähtökohtia.

Liity energiatehokkuussopimukseen

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2017-2025 on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä Pk-yritys voi liittyä sopimustoimintaan allekirjoittamalla oman toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan omaa energiankäyttöään toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt pk-yritys voi saada työ- ja elinkeinoministeriön tukea energiakatselmuksen tekemiseen tai energiatehokkuusinvestoinnin toteuttamiseen.

Tutustu eri toimialojen toimenpideohjelmiin ja liittymisdokumentteihin.

Selvitä energiansäästömahdollisuutesi energiakatselmuksen avulla

Energiakatselmus on kokonaisvaltainen selvitys kohteen energiankulutuksesta ja energiansäästömahdollisuuksista. Katselmuksessa kartoitetaan myös uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet ja lasketaan päästövähenemä.

Motiva-mallin mukainen energiakatselmus soveltuu erityisen hyvin sekä teollisuuden että palvelualojen pk-yrityksille. Kuljetusketjun energiakatselmus auttaa parantamaan kuljetusten energiatehokkuutta, alentamaan kustannuksia ja vähentämään päästöjä.

Energiakatselmukset ovat pk-yrityksille vapaaehtoisia, ja niihin voi saada työ- ja elinkeinoministeriöltä energiatukea enintään 50 % katselmustyön kustannuksista (kuljetusketjunenergiakatselmukseen ei saa tukea). Jotta tukea voisi saada, katselmustyöhön on nimitettävä pätevöitynyt energiakatselmoija. Motiva ylläpitää listoja Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia toteuttaneista yrityksistä.

Toteuta energiatehokkuusinvestointi

Työ ja -elinkeinoministeriö voi myöntää pk-yrityksille energiatukea ilmasto- ja energiamyönteisiin investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Energiatukea haetaan Tekesiltä ja sitä voidaan myöntää:

 • Tuen osuus hyödynnettäessä tavanomaista teknologiaa:
  • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille
  • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
  • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.
 • Tuen osuus uutta teknologiaa sisältäville hankkeille.
  • Tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille.

Chemigate on esimerkki yrityksestä, joka on saavuttanut huimia energiansäästöjä investoimalla uuteen tuotantoteknologiaan.

Etene pienin käytännön askelin

Ilmastovastuullisuus ei vaadi välttämättä mittavia investointeja tai suuria läpimurtoja – tuloksia syntyy myös pienin systemaattisin askelin ja prosesseja jatkuvasti parantaen.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

 • Siirtymällä valaistuksessa tehokkaisiin LED-valaisimiin
 • Ottamalla talteen tuotantoprosesseissa syntyvää lämpöä
 • Optimoimalla laitteiden asetusarvoja ja käyttöaikoja

Esimerkiksi energiatehokkaimmilla LED-valaisimilla voidaan säästää jopa 85 % valaistuksen energiatarpeesta. Yrityshaastattelujen perusteella valaistukseen panostaminen on osoittautunut suosituksi keinoksi, jolla pk-sektori on parantanut energiatehokkuuttaan. Valaistustieto  tarjoaa tietoa älykkäästä ja energiatehokkaasta valaistuksesta. Motiva kannustaa valaistuksen tilaajia vaatimaan suunnittelijoilta ja valaistusalan yrityksiltä elinkaarikustannusvertailujen tekoa tarjoamallaan VALTTI-laskurilla.

Myös E. Laiho, Heinon Tukku ja SKS Group ovat saaneet hyviä tuloksia LED-valaistukseen panostamalla.

Lamput_EK
Back To Top