skip to Main Content

GLOBAALIT MEGATRENDIT

Ilmastonmuutos tulee koskettamaan joka ikistä suomalaista yritystä ja sen hillinnästä löytyy myös rajattomia mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Kuitenkaan valtaosa suomalaisista pk-yrityksistä ei EK:n kyselytutkimuksen mukaan vielä koe niiden tuotteilla ja palveluilla olevan suoraa kytköstä ilmastonmuutokseen.

Aiheeseen voi kuitenkin saada uutta näkökulmaa tarkastelemalla suuria globaaleja muutosvoimia eli megatrendejä. Niihin paneutumalla voidaan tunnistaa ilmastonmuutoksen kytkennät yrityksen liiketoimintaan ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Pohdi, miten seuraavat megatrendit heijastuvat liiketoimintaasi ja sen toimintaedellytyksiin seuraavien 5–10 vuoden aikana. Tunnista pari keskeisintä muutosvoimaa, jotka vaikuttavat suorimmin yritykseesi tarjoten ilmastobisneksen mahdollisuuksia tai aiheuttaen riskejä ja uhkia.

Voiko jokin muutosvoima esimerkiksi:

  • Lisätä tai vähentää tuotteidesi tai palvelujesi kysyntää
  • Vaikeuttaa raaka-aineiden saantia tai nostaa niiden hintaa
  • Vaikuttaa tuotteesi houkuttelevuuteen markkinoilla
  • Edellyttää yrityksen strategian tai toimintatapojen päivittämistä
Kaupunki_EK
Clonet_logo
Back To Top