skip to Main Content

KARTOITA LÄHTÖTILANNE

Ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee koskettamaan yhä konkreettisemmin joka ikistä suomalaista yritystä – toimialasta riippumatta. Monet tekijät sekä pakottavat että rohkaisevat yritystoimintaa ilmastoystävällisempään suuntaan.

Seuraavat kysymyksenasettelut voivat auttaa tunnistamaan yritykselle keskeisiä ilmastobisnekseen ajureita sekä niiden tuomia kasvumahdollisuuksia:

  • Mitkä ovat oman yrityksen tulevaisuuden päämäärä ja arvot? Auttaisiko ilmastobisnes toteuttamaan niitä?
  • Miten globaalit megatrendit vaikuttavat omien tuotteiden ja palvelujen kysyntään ja yrityksen toimintaan tulevaisuudessa?
  • Kuinka ilmasto- ja energiapoliittiset linjaukset ja muuttuva lainsäädäntö vaikuttavat yrityksen toimintaympäristöön?
  • Miten yrityksen sidosryhmät suhtautuvat ilmastonmuutokseen ja millaisia vaatimuksia ne asettavat yrityksen toiminnalle?

Alla olevasta valikosta avautuu lisää näkökulmia tämän suunnittelutyön tueksi.

Clonet_logo
Back To Top