skip to Main Content

KEHITÄ UUTTA BISNESTÄ

Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään, mikä lisää kysyntää puhtaille ratkaisuille. Suomessa on paljon teknologiaa ja osaamista, joille on kysyntää maailmalla.

Uutta ilmastobisnestä kannattaa lähteä kehittämään:

 • Jos haluaa siivun kasvavista globaaleista cleantech-markkinoista
 • Jos haluaa uudistaa liiketoimintaa ja rakentaa uusia tukijalkoja
 • Jos haluaa kääntää kiristyvät ympäristövaatimukset lisäarvoksi asiakkaalle

Ilmastobisneksessä pääsee etenemään seuraavalle tasolle tuotteistamalla ilmasto-osaamista myös asiakkaan käyttöön. Tällöin oman yrityksen sisällä tehty kehitystyö päästöjen vähentämiseksi saadaan jalostettua konkreettiseksi asiakashyödyksi ja kilpailueduksi, joka auttaa kasvattamaan ja uudistamaan liiketoimintaa. Näin asiakkaille voidaan tarjota puhtaita ratkaisuja, joiden avulla asiakas voi vähentää omia päästöjään.

Kun yritys myy asiakkailleen ilmasto-osaamista osana tuotettaan tai palveluaan, edellytetään siltä ilmastovaikutusten ja -hyötyjen mittaamista, todentamista ja niistä viestimistä. Pk-yritys voi saada apua uuden bisneksen kehittämiseen useilta eri tahoilta. Kannattaa aktivoitua cleantech- ja ympäristöalan verkostoissa, jotka voivat tarjota arvokkaita kontakteja ja näkyvyyttä yrityksen ilmastoratkaisuille.

Erilaista apua, tukea ja neuvontaa ilmastobisneksen kehittämiseen voi saada esimerkiksi oppilaitoksilta, tutkimuslaitoksilta sekä valtiollisista ja alueellisista palveluntarjoajilta:

 • Yhteistyö oppilaitosten kanssa voi tarjota pk-yrityksille kustannustehokkaan ja matalan kynnyksen väylän päästä kiinni ilmastobisneksen mahdollisuuksiin.
  • Esimerkiksi Kovanen kehitti oppilaitosyhteistyössä yritykselle ympäristöjärjestelmän, jonka käyttöön oton seurauksena on onnistuttu saavuttamaan myös kustannussäästöjä.
 • Pk-yritykset ovat haluttuja kumppaneita tutkimushankkeissa ja usein niihin osallistuminen ei edellytä pk-yrityksiltä käytetyn ajan lisäksi suuria osallistumiskustannuksia.
  • Tutkimushankkeita koordinoivat esimerkiksi VTT sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut.
  • Esimerkiksi Biolan osallistuu VTT:n koordinoimaan hiilikädenjäljen laskentametodologiaa kehittävään hankkeeseen.
 • Useat eri organisaatiot tarjoavat pk-yrityksille hyvin käytännönläheistä apua ja neuvoa ilmasto- ja ympäristöhankkeiden käynnistämiseen
 • Valtakunnalliset rahoittajat, kuten Business Finland, tarjoaa pk-yritysten kehittämiseen useita erilaisia rahoitusmuotoja. Esimerkiksi:
  • 5 000 euron suuruinen innovaatioseteli on ketterä tapa aloittaa kasvu ja kehittäminen. Esimerkiksi Alltime hyödynsi innovaatioseteliä hackathonin järjestämiseen.
  • Kiito-rahoituksen turvin yritys voi kehittää organisaatiota ja kartoittaa vientimarkkinoita
  • Into-rahoituksen turvin voi hankkia asiantuntemusta innovaatiotoiminnan tueksi
  • Energiatukea voi saada kriteerit täyttäviin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin. Esimerkiksi Chemigate sai energiatukea tuotantoteknologiansa uudistamiseen.
 • Ely-keskukset voivat myöntää kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Avustusta voidaan myöntää yrityksen uudistumiseen tai kasvupyrkimyksiin ja erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.
 • Myös yksityisellä sektorilla on tarjolla erilaisia rahoitusmuotoja. Yhä enemmän hyödynnetään uusia innovatiivisia rahoituslähteitä, kuten joukkorahoitusinstrumentteja, jotka voivat olla hyödyllisiä myös asiakkaiden sitouttamisessa ja brändin rakentamisessa.
  • Esimerkiksi Joukon Voima  järjestää joukkorahoitusta tarjoamalla markkinapaikan, jossa uusiutuvan energian tuotantoa ja kestävää energian kulutusta edistävät hankkeet löytävät halukkaat rahoittajat.
Clonet_logo
Back To Top