skip to Main Content

KIRISTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

Kehityksen suunta on vääjäämätön: Suomi, Euroopan unioni ja valtaosa maailman talouksista ovat sitoutuneet toimiin, joilla niin yrityksiä, kotitalouksia kuin julkista sektoriakin ohjataan uudistumaan ilmastomyönteiseen suuntaan. Tämä näkyy monen yrityksen arjessa kiristyvänä ympäristölainsäädäntönä ja nousevina kustannuksina.

Osa näistä velvoittaa pk-yrityksiä suoraan. Kun fossiilisista polttoaineista pyritään lain voimin eroon liikenteessä ja energian tuotannossa, myös jokaisen pk-yrityksen on miettivä korvaavia energialähteitä. Monesti pienimmät yritykset ovat vapautettuja raskaista sääntelyvelvoitteista. Suurten yritysten kohtaamat päästövähennysvaatimukset heijastuvat kuitenkin epäsuorasti pk-yrityksiin, sillä täyttääkseen omat velvoitteensa suuryritykset joutuvat asettamaan korkeita vaatimuksia myös arvoketjussaan toimiville yhteistyökumppaneille.

Myös pk-yritykset joutuvat siis pohtimaan omaa suhtautumistaan ilmastopolitiikan tuomaan sääntelyyn:

  • Onko parempi mukautua siihen sitä mukaa kuin säädökset tiukkenevat ja kustannukset nousevat?
  • Vai onko mahdollista liikkua askeleen edellä ja kehittää yrityksen toimintaa siihen suuntaan, ettei ilmastosääntely vaikutakaan negatiivisesti?

Parhaassa tapauksessa uudistuminen johtaa siihen, että lainsäädännön kiristyminen tuokin päinvastoin suhteellista kilpailuetua verrokkiyrityksiin nähden. Tai yrityksen kehittämille ilmastomyönteisille tuotteille ja palveluille syntyy lisää kysyntää.

EK:n kyselytutkimuksen mukaan pk-yritykset pitävätkin kiristyviä viranomaisvelvoitteita enemmän mahdollisuutena kuin esteenä liiketoiminnalle.

EK:n sivuilta löytyy lisätietoa siitä, kuinka kansallinen ja Euroopan unionin ilmasto- ja energialainsäädäntö kehittyy ja miten se vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön. Apua ja neuvoa saat myös omalta toimialajärjestöltäsi.

Clonet_logo
Back To Top