skip to Main Content

KOVANEN: YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ KOVAA VALUUTTAA EROTTAUTUMISESSA

Kovanen korostaa, että motivaatio uuden ilmastoystävällisen bisneksen kehittämiseen lähtee asiakastarpeesta.

Kovasen mustat taksit tunnistaa liikenteessä, ja eduskunnan toukokuussa hyväksymä Liikennepalvelulaki antaa entistä enemmän tilaa erottautumiselle ja brändin rakentamiselle. Heikki Kovanen kertoo, että autojen edustavuuden ja palvelutason ohella myös yhtiön toiminnan vastuullisuus on tärkeä näkökulma.

Yhtiössä lähdettiin panostamaan ympäristöasioihin reilut viisi vuotta sitten, kun päätetiin ottaa käyttöön ISO 14 001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Alun perin ympäristöjärjestelmän kaikkia bisneshyötyjä ei osattu edes ennakoida. Enemmänkin Kovasella pohdittiin, että se olisi oppimisprosessi yritykselle itselleen. Ympäristöjärjestelmä rakennettiin oppilaitosyhteistyönä, mikä oli pk-yritykselle hyvä, kustannustehokas vaihtoehto.

Kovanen tunnustaa itsekin yllättyneensä ympäristöjärjestelmän mukanaan tuomista taloudellisista ja brändihyödyistä. Yhä useammin asiakkailta Kovaselle tulevissa tarjouspyynnöissä painotetaan ympäristöasioita, ja ympäristöjärjestelmän avulla on ollut helppo osoittaa asioiden olevan kunnossa. Ja kun itsellä on ympäristöjärjestelmä, samaa vaaditaan myös alihankkijoilta. Kuluttajat ja etenkin nuoremman sukupolven kuskit arvostavat enenevässä määrin ympäristöarvoja ja panostusta uuteen teknologiaan ja digitalisaatioon.

Järjestelmän taloudelliset hyödyt näkyvät erityisesti polttoainekustannuksissa. Sen avulla pystytään seuraamaan autojen polttoaineen kulutusta ja asettamaan tavoitteita autokannan uusimisella saavutettaville polttoainesäästöille. Kun Kovasella uusittiin Mercedes Benz Vito-sarjan autot, niiden polttoaineen kulutus laski noin 20 %. Polttoaineen kulutuksen alenemisella on myös positiivisia kerrannaisvaikutuksia, kuten autojen keveneminen pienentyneen polttoainesäiliön ansiosta, mikä vähentää kulutusta ja päästöjä entisestään. Myös uusien vähäpäästöisten autojen hankintahinta on usein alhaisempi kuin edeltäjillään, koska autovero määräytyy CO2-päästöjen perusteella.

Heikki Kovanen uskoo, että liikenteen päästöt laskevat merkittävästi tulevaisuudessa ja päätyvät lopulta nollaan. Siksi puhtaille autoille toivoisi olevan tilaa kaupungeissa myös jatkossa.

Liikennevalo_EK

Kovanen on onnistunut alentamaan energiakustannuksia ja samalla vahvistamaan yrityksen brändiä.

KOVANEN OY PÄHKINÄNKUORESSA

Perustiedot:

  • Tarjoaa taksi- ja tilausajopalveluja
  • Perustettu vuonna 1978
  • Toimii pääkaupunkiseudulla
  • Liikevaihto 17 Meur ja henkilöstö 250 (ennen myyntiä Cabonlinelle kesällä 2017)

Kytkös ilmastobisnekseen:

  • Yrityksessä on otettu käyttöön ympäristöjärjestelmä, minkä ansiosta mm. autojen polttoaineen kulutusta on pystytty systemaattisesti seuraamaan

Vinkit ilmastobisneksen kehittämiseen:

  • Polttoaineen kulutuksen seuranta on alentanut kustannuksia
  • Oppilaitosyhteistyöllä voi päästä kevyesti liikkeelle ympäristötoimien kehittämisessä
  • Ympäristönäkökulman esiintuominen vahvistaa yrityksen brändiä
Clonet_logo
Back To Top