skip to Main Content

OMAT ENERGIALÄHTEET

Omia energialähteitä ovat esimerkiksi tuotantoprosesseissa ja omassa energiantuotannossa käytetyt polttoaineet. Päästöjä aiheutuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Fossiilisista polttoaineista eniten päästöjä aiheutuu hiilen poltosta, seuraavaksi eniten öljystä ja vähiten maakaasusta. Kotimaisen turpeen päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin hiilellä. Puun poltto ja biokaasu ovat päästöttömiä.

Omien energialähteiden poltosta syntyviä päästöjä voi vähentää:

  • Vähentämällä hukkaa, alentamalla energiankulutusta ja parantamalla energiatehokkuutta
  • Korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla
  • Hyvittämällä syntyvät päästöt päästövähennysyksiköillä

Usein helpoin keino vähentää päästöjä on optimoida tuotantoprosessia niin, että hukka ja energiankulutus vähenevät. Esimerkiksi Chemigate saavutti merkittävät energiasäästöt investoimalla uuteen tuotantoteknologiaan. Motiva tarjoaa yrityksille kattavat palvelut energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Lue lisää energiatehokkuuden parantamisesta.

Mitä enemmän energiaa onnistutaan säästämään, sitä vähemmän polttoaineita jää korvattavaksi uusiutuvalla energialla. Esimerkiksi Nivos Energia korvasi merkittävän osuuden käyttämästään fossiilisesta polttoaineesta hyödyntämällä läheisen datakeskuksen hukkalämpöä. Etelä-Savon Energia ja Heinon Tukku puolestaan ovat vähentäneet päästöjään panostamalla uusiutuvaan energiaan. Sekä energiatehokkuus- että uusiutuvan energian investointeihin voi hakea tukea Business Finlandilta.

Ne päästöt, joita ei voi vähentää, on mahdollista hyvittää päästövähennysyksiköillä, kuten Finn Spring ja Rukakeskus ovat tehneet.

Clonet_logo
Back To Top