skip to Main Content

PÄÄSTÖMITTARIN TAUSTAT

Päästömittarin laskenta perustuu alla oleviin päästökertoimiin. Kuvaajassa tulokset on pyöristetty tasalukuihin, ja sen tarkoitus on havainnollistaa päästöjen suuruusluokkia.

  1. Edestakaisen Kiinan lentomatkan päästöt on arvioitu ICAOn päästölaskurin käyttämällä lennon Helsinki-Shanghai-Helsinki päästöä.
  2. Suomalaisen keskimääräiset kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu jakamalla Tilastokeskuksen ilmoittamat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2017 (56,1 Mt) Suomen ennakkoväkiluvulla huhtikuun 2018 lopussa (5 513 902 henkilöä).
  3. Naudanliha-kg:n aiheuttama ilmastokuormitus perustuu Ilmatieteenlaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) tuottamalla Ilmasto-opas.fi -sivustolla esitettyyn arvoon.
  4. Maapallon ympäri autoilun aiheuttama päästö on laskettu uudella henkilöautolla, jonka päästö on 100 g/km ja dieselin kulutus noin 4,3 l/100 km. Maapallon ympärysmittana on käytetty ympärysmittaa päiväntasaajalla (40 075 km).
  5. Sähkölämmitteisen omakotitalon päästö on laskettu olettaen, että 4-henkinen perhe asuu 2000-luvulla rakennetussa 1502:n sähkölämmitteisessä pientalossa. Motivan mukaan tällaisen omakotitalon sähkönkulutus on 17 150 kWh. Sähkön päästökertoimena on käytetty keskiarvoa verkosta ostetulle sähkölle: Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman 2016 mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt (287,81 g/kWh).
Back To Top