skip to Main Content

PÄÄSTÖMITTARIN TAUSTAT

Päästömittarin laskenta perustuu alla oleviin päästökertoimiin. Kuvaajassa tulokset on pyöristetty tasalukuihin, ja sen tarkoitus on havainnollistaa päästöjen suuruusluokkia.

Päästökertoimet_mittari
  1. Edestakaisen Kiinan lentomatkan päästöt on arvioitu Finnairin päästölaskurin avulla laskemalla lentojen Helsinki-Peking-Helsinki ja Helsinki-Shanghai-Helsinki päästöjen keskiarvo.
  2. Suomalaisen keskimääräiset kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu jakamalla Tilastokeskuksen ilmoittamat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2016 (58,8 Mt) Suomen ennakkoväkiluvulla toukokuun 2017 lopussa (5 506 312 henkilöä).
  3. Naudanliha-kg:n aiheuttama ilmastokuormitus perustuu Ilmatieteenlaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) tuottamalla Ilmasto-opas.fi -sivustolla esitettyyn arvoon.
  4. Maapallon ympäri autoilun aiheuttama päästö on laskettu uudella henkilöautolla, jonka päästö on 100 g/km ja dieselin kulutus noin 4,2 l/100 km (Trafin Autovertaamon mukaan esim. Audi A3 tai Skoda Fabia). Maapallon ympärysmittana on käytetty ympärysmittaa päiväntasaajalla (40 075 km).
  5. Sähkölämmitteisen omakotitalon päästö on laskettu olettaen, että 4-henkinen perhe asuu uudessa 1202:n sähkölämmitteisessä pientalossa. Sähkönkulutus.fi -sivuston mukaan (Lähde: Valkeakosken Energia) tällaisen omakotitalon sähkönkulutus on 19 500 kWh. Sähkön päästökertoimena on käytetty keskiarvoa verkosta ostetulle sähkölle: Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman 2016 mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt (287,81 g/kWh).
Back To Top