skip to Main Content

SHEPPARD ROBSON

Sheppard Robson on vuonna 1938 perustettu brittiläinen arkkitehtuuri- ja sisustussuunnitteluyritys, joka painottaa vastuullisuutta ja ympäristöasioita kaikessa suunnittelussaan ja liiketoiminnassaan.

Sheppard Robsonissa on asetettu tavoite pienentää hiilijalanjälkeä ja oman toiminnan hiilijalanjälki määritetään vuosittain. Yrityksellä on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Lisäksi yritys mittaa energiankulutustaan reaaliaikaisesti Minimise-energianmittaustyökalulla. Sheppard Robson on muun muassa suunnitellut ja rakentanut UK:n ensimmäisen talon, jonka nettopäästöt ovat nolla.

Yhtiö uskoo, että hyvän suunnittelun yksi tärkeimmistä tekijöistä on juuri rakennusten tehokkuuden maksimointi ja hiilidioksidipäästöjen minimointi sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Kaikessa suunnittelussaan yritys huomioi vaikutukset ympäristöön. Yhtiö siis panostaa rakennusten energiatehokkuuteen jo niiden rakentamisvaiheessa, jolloin vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmat.

Yritys määritti hiilidioksidipäästönsä CCCA:n (Camden Climate Change Alliance) avulla, ja CCCA on esitellyt Sheppard Robsonin yhtenä menestystarinanaan. CCCA on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa yrityksille keinoja pienentää ympäristövaikutuksiaan. Sheppard Robson julkaisi ympäristöohjelmansa vuonna 2008, jonka jälkeen sen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet yli 43 prosenttia.

Shappeard Robson on viime vuosina kasvanut voimakkaasti: vuonna 2016 yrityksen henkilöstö kasvoi viidenneksellä, ja myös liikevaihto oli kasvussa.

Clonet_logo
Back To Top