skip to Main Content

SUUNNITTELEMALLA ETEENPÄIN

Tällä sivustolla ilmastobisnes määritellään laajasti. Pk-yritys voi edetä ilmastobisneksen suuntaan kahta kautta: pienentämällä sen omasta yritystoiminnasta aiheutuvia päästöjä tai kehittämällä ilmastoystävällisiä ratkaisuja myös omien asiakkaiden käyttöön.

Ilmastobisnekseen voi edetä sekä ketterästi kevyillä kokeiluilla että systemaattisesti jatkuvaan parantamiseen nojaten. Tässä muutamia evästyksiä ilmastotyön käynnistäjille.

  • Jo suunnitteluvaiheessa on hyödyllistä kartoittaa mistä yritystoiminnan merkittävimmät päästöt syntyvät. Tällä sivustolla tarjottavan ilmaisen päästölaskurin avulla voit laskea toiminnastasi aiheutuvat päästöt ja arvioida päästövähennyspotentiaaliasi.
  • Ilmastobisneksen mahdollisuuksia voi lähteä kartoittamaan arvioimalla yrityksen bisnesmahdollisuuksia suhteessa omiin arvoihin ja päämääriin, globaaleihin megatrendeihin, lainsäädäntöön ja sidosryhmien vaatimuksiin.
  • Kun lähtötilanne on selvillä, ilmastobisneksen kehittämiselle on helpompaa asettaa yritykselle sopivat tavoitteet ja miettiä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Clonet_logo
Back To Top