skip to Main Content

VIESTI JA BRÄNDÄÄ YRITYKSESI ILMASTOEDELLÄKÄVIJÄKSI

Ilmastobisneksessä teot ratkaisevat, mutta yhtä tärkeää on kommunikoida uudistuksista ja saavutetuista tuloksista asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Monilla yrityksillä on jo tuotteita ja palveluja, joista syntyy esimerkiksi merkittäviä energiasäästöjä. Yllättävän moni pk-yritys ei kuitenkaan ole viestinyt ulospäin vaikuttavistakaan ilmastoteoistaan.

Jo pelkästään nykyisistä toimista näkyvämmin viestiminen kertoo siitä, että yritys on ajan hermoilla ja saattaa parhaimmillaan houkutella uusia ympäristöarvoista kiinnostuneita asiakkaita. Ilmastokestäviksi todennetut tuotteet voidaan myös brändätä vaikkapa cleantech-tuotteiksi ja näin päästä mukaan kasvualan näkyvyys- ja verkostointihankkeisiin.

Päästömittari auttaa konkretisoimaan päästöjen ja päästövähennysten suuruusluokkaa sekä kommunikoimaan niitä yleistajuisella ja kiinnostavalla tavalla. Mittarilla voit esimerkiksi laskea, miten saavutetut päästövähennykset voidaan ilmaista vaikkapa lentomatkojen, autoilun tai asuntojen sähkönkulutuksen muodossa.

Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia yrityksen vastuullisuudesta ja ympäristöasioista, ja siksi tiedot kannattaa koota näkyvästi nettisivuille tai vaikkapa laatia helppotekuinen ja naseva tietoisku kuten The Listel Hotel on tehnyt.

Alla on listattu esimerkkejä ilmasto- ja ympäristötoimista, jotka kannattaa edelläkävijäyritysten tavoin tehdä näkyviksi myös viestinnällisesti:

 • Yritys on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen 2017-2025
 • Yrityksellä on sertifioituja laatujärjestelmä (ISO 9001), ympäristöjärjestelmä (ISO 14 001), energiatehokkuusjärjestelmä (ISO 50 001) tai useista eri standardeista yhdistetty johtamisjärjestelmä
 • Yritys on tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (Sitoumus 2050)
 • Yrityksellä on oikeus käyttää Joutsenmerkkiä tai muuta ympäristömerkkiä, jonka kriteerit edellyttävät vähäpäästöisyyttä
 • Yritys on oman toimialajärjestönsä päästöjä vähentäviin aloitteisiin tai hankkeisiin, kuten:
 • Yritys on päästöjen vähentämistä edistävän organisaaton tai verkoston, kuten yritysvastuuverkosto FIBSin tai Climate Leadership Coalitionin (CLC), jäsen.
 • Yritys tekee yhteistyötä kansalaisjärjestön kanssa, esimerkki WWF:n Green Office -kumppanuudessa.
 • Myös esimerkiksi seuraavista tehdyistä toimenpiteistä kannattaa mainita:
  • Yritys on asettanut tavoitteita energiankulutuksen, jätteiden määrän tai päästöjen vähentämiseksi.
  • Yritys seuraa oman toiminnan päästöjä tai laskee tuotteidensa tai palvelujensa hiilijalanjälkeä.
  • Yritys on osallistunut päästöjä vähentäviin hankkeisiin tai tehnyt energiankulutusta ja päästöjä vähentäviä investointeja.
  • Yritys on hyvittänyt päästöjään esimerkiksi osallistumalla päästövähenemiä tuottaviin hankkeisiin.
  • Yritys on asettanut vastuullisuusvaatimuksia toimittajille.
Clonet_logo
Back To Top